life between the houses
ARCHITECTURE

hedelunden

hedelunden
where

greve dk

when

2015 > 2016

what

housing project conversion

copyright
background image
hedelunden – 20.000 m2

Blokkene opdeles boliger, hvor der er søgt at optimere facadearealer og adgangen til grønne forrum; boligtypen varierer i størrelser, rangerende fra 50 m2 til 100 m2, hvor eksisterende betonvægge er retningsgivende for placeringen af lejlighedsskel. Adgangen til lejligheder sker fra alle facader, enten via et grønt rum eller direkte mod fællesarealer.

Brandvejen benyttes som kørevej indtil bygning 1+2, og der etableres kørevej mod nord. Gennemgående naturstier forbinder Lille Vejleå-dalen og krydser kørevejen med grønne overgange, således at stierne, og ikke adgangsveje, opleves som det primære element. Parkering foregår på eksisterende arealer, samt via etablering af små nær-parkeringspladser ved hver blok. , og der parkeres på parkeringspladser beliggende syd+nord i bebyggelsen.

background image
green spaces

Den eksisterende korridor, som p.t. er intern forbindelsesgang i hele bebyggelsen, gennembrydes for at skabe en ekstern passage, der sammenbinder bebyggelsen på tværs. Størstedelen af korridorene bevares og omdannes ligeledes til boliger.

Omkring bebyggelsen udvides de nuværende begrønnede arealer, som giver et fint sammenspil med de stringente bygningskropppe. Facader beklædes med trælameller lagt på isolering for at give en øget blødhed og taktilitet til boligområdet. Der anlægges fællesarealer og legepladser i ‘gårdrummene’.

background image