towards the sky
ARCHITECTURE

menagerie

gl holtegård competition trilogy
where

rudersdal dk

when

2015

what

pavillion

copyright

polylogues studio (cph)

background image
the menagerie

Menageriets opdeling baseres på det klassiske kvadrat, en symmetrisk opdeling i 12, som i sig selv danner en asymmetri, en disonans, i antallet af søjler : 13 x 13. Med Gl Holtegaard som fikspunkt, deformeres gridnettet og skaber en accelererende rytmeog fortætning i menageriets rum. Barokken er i sig selv en deformation, en instabilitet (Wölfflin).

Bevægelsen sker fra alle sider, og menageriet er derfor retningsløs – der er ingen indgang eller udgang; der er ingen vægge, intet tag, menageriet er opløst, og der er intet inde eller ude.

Fløjternes indbyrdes placering deformeres og står mod fikspunktet klaustrofobisk tæt.

I vinden genlyder menageriet af fugle – menageriet bliver herved en substitution for dyret og kan siges at indeholde sig selv. Sangens klang og styrker afhænger af vinden, og vil ikke altid være harmonisk, men også danne en barok dissonans (Wölfflin).

Vind og vejr vil påvirke menageriet og som mennesket og dyret vil det forgå ; langsomt vil bambusen sygne hen, miste sin rigiditet, for til sidst at dø.

background image
le pli

Menageriet er ikke et objekt; det er ikke en 2dimensionel ekstrudering af en figur, og det er ikke af-/indelukke. Det er derimod en tilstand : af barok dissonans og bevægelse.

Barokken består af endeløse folder – der er derfor intet inde eller ude, der er kun rum(ligheden) (Vidler). Folden er ikke fysisk og skal aldrig tages bogstavelig – det er ikke en fysisk krumning, eller et kollapset materie. Den er herimod udtryk for en foldning af perception, og rummet skabes derfor gennem subjektets erfaringer og bevægelse. Ved hvert skridt, hver ændring i perspektiv, ændres det perciperede – hver forskydning skaber nye erfaringer. Rummet er i evig forandring gennem bevægelsens foldning af perceptionen.

Søjlen er et udtryk for en ‘perfekt fold’ : den både skaber og ikke skaber et rum; den demarkerer og opbryder. Ved multipliceringen af søjlen fås en multiplikation af folden, der tilsammen danner membranen, som manifesterer eventet (deleuze).