pathway
ARCHITECTURE

public housing of the future

public housing competition
where

kolding dk

when

2013

what

public housing project

copyright

jeppe winding + martin p schmidt

background image
public housing of the future

Dette projekt er lavet i samarbejde med Jeppe Winding og er vores vision for fremtidens almene bolig i Seest, Kolding.

Som overordnet disposition af området udpeges arealer til tre forskellige typer af bebyggelse samt helhedsmæssigt friholdte arealer på baggrund af eksisterende natur i konkurrenceområdet. De udpegede arealer bebygges med en kombination af almen boliger- og andelsboliger, der flettes sammen om indre fællesarealer, der igen kobles med ydre fællesarealer. Bebyggelsesstrukturen binder almen- og andelsbebyggelsen sammen med det omkringliggende parcel- og rækkehusområde med henblik på at understøtte det sociale møde mellem beboere fra leje, andels- og ejerboliger. Bebyggelserne bindes yderligere sammen via veje, stiforbindelser og friholdte arealer. Der indbydes til passage diagonalt gennem konkurrencegrunden, som hermed åbner op for adgang til Kolding Ådal og det omkringliggende natur- og fritidslandskab.

Projektet indeholder således følgende :
– 35 Almene boliger i 4 varianter:
– 9 stk 1-3 vær. ungdomsbolig i 1 plan + hems
– 8 stk 3 vær. ældre/handicapboliger i 1 plan
– 18 stk 4-5 vær. boliger i 11/2 plan+ydre terrasse – Andelsboliger + Parcelhusgrunde (ejerboliger)
– Rækkehusbebyggelse (ejerboliger)

Projektet fokuserer på social bæredygtighed og tager hensyn til seks forskellige niveauer af privat og offentlig : Offentligt, Semi- offentligt, Fælles, Semi-fælles, Semi-privat og Privat.
Disse seks typer giver mulighed for gradueringer fa interaktion og reklusion, alt efter behov. De seks typer af offentlighedsniveauer skal give mulighed for at beboere lettere kan mødes i dagligdagen, eksempelvis : Semi-privat i gårdrummet eller ved postkassen eller Semi-fælles på fælleder.

background image
social sustainability

Ligeledes kan man trække sig tilbage på flere niveauer. Semi- privat kan man opholde sig i gårdhave, eller i synlige dele af boligen eller trække sig helt tilbage i private dele af boligen.
Materialerne er holdt i træ, både bærende konstruktioner, samt skillevægge, med randfundamenter af beton. I forbindelse med principperne for Cradle-to-Cradle søges anvendt lokale producenter og leverandører for bl.a. at minimere CO2 udledningen ved transport. Ved brug af træ som primært byggemateriale anvendes en fornyelig kilde, som løbende kan udskiftes, efterhånden som behovet opstår. Azobétræ anvendes til bærende konstruktioner samt beklædning og er en yderst langtidsholdbar træsort, som kræver minimalt vedligehold. Herudover ældes det med en flot, grå patinering på ubehandlede flader, mens olierede konstruktioner fremstår mørke. Tage og dele af facader reetablerer bebyggelsens ‘green footprint’, dvs. hvad bygningerne tager fra områdets natur, genetableres som biotoper på tage og dele af facader.