life between the houses
ARCHITECTURE

ringen 3

ringen 3
where

ishøj dk

when

2015

what

housing project

copyright
background image
angular bodies

Det grønne rum mellem de vredne bebyggelser skaber plads til ophold og gennemskæres af den offentlige sti, der binder området sammen med de nærliggende boligområder. Regnvandsopsamlingen er både et æstetisk og funktionelt element, og indgår som et vigtigt tiltag i etableringen af fremtidig bæredygtighed.

background image
the plateaus : vertical city spaces

parkering i sænket terræn
Terræn trækkes ned og danner rum under bygninger til parkering. det flyttede jord bruges til bearbejdning af landskab og opholdsrum. Der etableres ikke parkeringskældre, men rumligheder, som giver en variation i terræn. bebyggelsen hæves i enderne, hvor det grønne rum trækkes ind, og der dannes plads til åben, og tryg, parkering.

boligbebyggelse i varierende højder
Bebyggelsen vrider sig og skaber dynamiske rum i højden og i byrummet. Terrasser danner samspil med kroppene og giver mulighed for udeophold i højden.